Kinder- en jongerenpsychologe en therapeut in experiëntiele en cognitieve gedragstherapie.

Ze heeft ervaring met emotionele en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Met het kind of de jongere gaat ze aan de slag d.m.v. spel of gesprek.
Daarnaast biedt ze ook ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning. Naast de praktijk werkt Caroline eveneens in een revalidatiecentrum.