Oplossingsgerichte therapie op jouw tempo met oog voor gedrag, gedachten en gevoelens in een sociale context. Je kan bij hem terecht bij gevoelens van eenzaamheid of problemen in de sociale omgang. Verder ook bij (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS), maar ook voor problemen rond verslaving zoals internetverslaving en middelenafhankelijkheid, en voor problemen die typisch zijn voor het ouder worden (verwerking van verlies, rouw, dementie, zingeving). Hij is naast zijn begeleidingen in De Praktijk ook werkzaam in het hoger onderwijs en onderzoek.