Oplossingsgerichte gedragstherapeut met ervaring binnen de bijzondere jeugdzorg, asielsector, clb-centra, forensische hulpverlening en ontwikkelingsstoornissen. Niko richt zich onder andere op verslavingsproblematieken, relatietherapie, depressie en levensvragen bij jongeren en volwassenen. Niko combineert het werken in De Praktijk met de forensische hulpverlening.