De Praktijk staat voor samenwerking met de cliënt en zijn context. Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden van de cliënt. Elke persoon en zijn omgeving heeft krachten in zich om moeilijkheden het hoofd te bieden. We gaan samen op weg en ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. Dit gebeurt met respect voor de problemen van de cliënt en de context.

Binnen de psychotherapie wordt er gestreefd naar enerzijds aanvaarding en anderzijds een verruiming van de keuzevrijheid van de cliënt in het omgaan met moeilijkheden door gebruik te maken van de beschikbare bronnen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een kortlopende therapie. We baseren ons op de oplossingsgerichte therapie, gedragstherapie en positieve psychologie. Bij deze therapievorm wordt de oplossing centraal gezet. Het probleem wordt erkend en verkend. Dan wordt er gezocht naar de eigen vermogens, krachten, competenties en mogelijkheden bij de cliënt. Na het vinden van de vermogens, worden deze ingezet bij het oplossen van de hulpvraag.

 

Acceptance & Commitment Therapie (ACT)

Act behoort tot de derde generatie gedragstherapieën. Het doel van ACT is een waardevol leven leiden en de pijn en ongemak waar je mee geconfronteerd wordt daarbij te nemen. ACT biedt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om met deze ongemakken om te gaan.